logokołonaukowefilambda

Naukowe Koło Nawigacyjne „FiLambda”

Interesuje Cię Nawigacja, a może się nią pasjonujesz? Chciałbyś poszerzyć, odświeżyć swoją wiedzę i zainteresowania? Zajęcia i dobre oceny w indeksie to dla Ciebie za mało? Czujesz niedosyt? Mapa, gumka, ołówek i przenośnik, to jest to? A może jesteś pogromcą Ship Simulator Extremes, ale nadal to nie zaspokaja Twoich potrzeb, bo klawiatura
i myszka, to nie te emocje? Jesteś dobrym mówcą, dowódcą? Praktyka jest dla Ciebie podstawą? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś/aś twierdząco, to wiedz, że coś się dzieje! Koło pozwoli Tobie na rozbudowanie własnych zainteresowań pracą naukową, badawczą, popularyzatorską i samokształceniową, ponadto Twoja wiedza zostanie usystematyzowana poprzez organizowane zajęcia dodatkowe z zadań na mapie i symulatorach. Wyniki swoich prac zaprezentujesz na profesjonalnych konferencjach wśród wybitnych specjalistów. Działalność w kole, to nie tylko nauka, ale praktyczne wykorzystywanie wiedzy, poznawanie nowych twarzy, wyjazdy studyjne oraz dobra zabawa.

Czekamy na Ciebie!

Cele Koła i ich realizacja w Statucie Koła Naukowego Nawigatorów „FiLambda”
Rozdz. II. 7-8§.

Cele Koła i ich realizacja

§7.

Celami statutowymi Koła są:

  1.  Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
  2.   Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji naukowych, a także obozów naukowych.
  3.  Rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych i morskich o specjalności nawigacyjnej w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi nawigatorów w Polsce, a także między studentami i przedsiębiorstwami.
  4.  Upowszechnianie wyników ich pracy naukowej.
  5.  Promowanie Akademii Marynarki Wojennej w Polsce i na świecie.

§8.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  1.  Współpracę z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Uczelni, kraju i zagranicy, zwłaszcza o charakterze zawodowym.
  2.  Organizowanie wykładów, zebrań naukowych, wydziałowych i uczelnianych sesji kół naukowych, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów, praktyk, obozów naukowych oraz innych imprez naukowych, a także kulturalnych i turystycznych.
  3. Organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych między uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
  4. Organizowanie i pośredniczenie w stażach i praktykach zawodowych.
  5. Reprezentowanie swoich członków wobec władz Uczelni w zakresie ich uprawnień studenckich.

Zapraszamy do nas, do koła. Będzie to, na pewno dobry, być może Twój pierwszy krok ku temu by stać się dobrym, cenionym i znanym nawigatorem, na wzór Twojego morskiego autorytetu.

dzień otwarty 27.11