Wyjście studyjne uczestników koła do Kapitanatu Portu w Gdyni – informacja.

Wyjście studyjne do kapitanatu Portu w Gdyni odbędzie się po nowym roku, po tym jak Dyrektor UM w Gdyni wyrazi zgodę na wstęp grupy koła na teren. Wyjście do kapitanatu ma na celu pokazanie gronu […]