Jednostki bezzałogowe nawodne mogą być bardzo uniwersalną platformą w zależności od zainstalowanego na nich sprzętu.Dokonywanie pomiarów batymetrycznych jest rzeczą niezbędną ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji. Statki, które wpływają do danego portu, szczególnie te o dużym zanurzeniu muszą posiadać szczegółowe informacje na temat głębokości, rodzaju, ukształtowanie dna morskiego co pozwala nawigatorowi określić, jakim torem podejściowym może wpłynąć do portu oraz gdzie zakotwiczyć jednostkę. Wykorzystanie jednostek bezzałogowych, a w szczególności jednostek autonomicznych jest przyszłością szczególnie w sektorze morskim, gdzie dąży się do ograniczania kosztów.

Autorzy: Joanna Rutkowska, Piotr Gniwkiewicz (III i IV rok Nawigacja)

dron