Zarząd Koła 2017/2018:


Prezes:
Paulina Kugaczewska


Zastępca Prezesa:
Bartosz Kos


Protokolant:
Filip Pek


Skarbnik:
Katarzyna BanaszakZarząd Koła 2016/2017:


 

Prezes:
Patryk Babiński


Zastępca Prezesa:
Piotr Gniwkiewicz


Protokolant:
Mateusz Markowski


Skarbnik:
Joanna RutkowskaZarząd Koła 2015/2016:

 

Prezes:

Patryk Babiński


Zastępca Prezesa:

pchor. Katarzyna Gajewska


Protokolant:
Aleksandra DelasZarząd Koła 2014/2015:


 

Prezes:
Piotr Gniwkiewicz


Zastępca Prezesa:
Artur Baranowski


Protokolant:
Katarzyna Banaszak