Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
email: kolo.filambda@gmail.com