I STUDENCKIE SYMPOZJUM NAUKOWE. NT. „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE” W DĘBLINIE

1430771157W dniach 15-17 kwietnia 2015 roku, przedstawiciele Koła Naukowego Nawigatorów „FiLambda” uczestniczyli w I Studenckim Sympozjum Naukowym na temat Bezpieczeństwa w Transporcie,
które odbyło się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie.

 

 

 

Spotkanie to było okazją do rozpatrzenia kwestii istotnych dla utrzymania i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zarówno
w transporcie morskim jak i lądowym czy powietrznym, które zostają ze sobą w ścisłym powiązaniu. Konferencja została podzielona
na trzy panele dyskusyjne: lotniczy, morski i lądowy.

Reprezentanci naszego Koła Naukowego wygłosili trzy referaty:

  1.  „Astronawigacja – przeżytek czy nieodłączna metoda dzisiejszej nawigacji”, Katarzyna Banaszak i Artur Baranowski
  2. „Bezpieczeństwo morskie – Systemy poszukiwania i ratowania w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem ratowania ludzi ze statków przewożących LNG”, pchor. Katarzyna Gajewska
  3. „Zabezpieczenie hydrograficzne operacji poszukiwania obiektu podwodnego”, Ewelina Nowotka

Podczas konferencji można było również podziwiać pokaz dronów, uczestniczyć w zajęciach na strzelnicy, wejść do symulatora F-16, a także zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych.

 

 

 

[WG id=105]