Wyjście studyjne do Kapitanatu Portu w Gdyni

indeks   W dniu 22 stycznia 2016 roku odbyło się wyjście studyjne studentów koła Nawigacyjnego FiLambda, Akademii Marynarki Wojennej
do Kapitanatu Portu w Gdyni w wyniku wyrazu chęci usystematyzowania dotychczasowo zdobytej wiedzy. W budynku kapitanatu, zostaliśmy oprowadzeni i zaznajomieni
z działaniem wydziałów instytucji i komórek, które łącząc się w całość tworzą serce, mózg
i główny mechanizm napędowy działania
Portu Morskiego w Gdyni.

 

   Po wyjściu z autobusu udaliśmy się na teren kapitanatu tam przywitał nas Inspektor ds. ochrony środowiska morskiego wraz z Kapitanem Portu Gdynia. Pan Inspektor oprowadzał nas po całej instytucji.

12620569_1050652951652303_261870759_o

   Pan Inspektor zaznajomił nas ze specyfikacją działania swojej pracy, której jest wymaganie przestrzegania przez stocznie i użytkowników portu konwencji Marpol i innych, które mają minimalizować problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska morskiego na akwenie szczególnym jakim jest Bałtyk, po czym przemieszczaliśmy się po komórkach i  instytucjach.

   Na początku spotkaliśmy Kapitana portu, który powitał nas wielkim entuzjazmem
i opowiedział o swoich obowiązkach oraz doświadczeniu.

12630918_1050653131652285_310137804_o_001

   W centrum VTS Zatoka Gdańska oglądaliśmy z góry port marynarki handlowej i wojennej
w Gdyni. Przez VTS na kanale vhf 12, 14, i 70 wysłuchaliśmy kilku zgłoszeń
o pracach portowych.

   Na koniec przewodniczący Inspektoratu Port State Controle wraz z oficerem opowiedzieli
nam kolejno o algorytmach prowadzenia inspekcji i zatrzymywania statków obcych bander
w porcie, jeśli statek nie spełnia podstawowych przepisów i zasad morskich konwencji takich
jak Solas czy STCW.
Przed wyjściem zostaliśmy serdecznie pożegnani oraz dostaliśmy zaproszenie na zwiedzanie Portu Gdynia gdy pogoda za oknem się ociepli.
12575811_502587479926220_600974063_n

   W imieniu całego grona koła nawigacyjnego FiLambda chcielibyśmy podziękować kapitanom, oficerom i inspektorom zarządu oraz wszystkim innym pracownikom Kapitanatu za umożliwienie nam wstępu na teren oraz za przekazane informacje. Dziękujemy również Dyrektorowi
UM w Gdyni Panu kpt. ż.w. dr inż. Andrzejowi Królikowskiemu za pomoc w realizacji wyjścia studyjnego i wszystkim innym, którzy się do tego przyczynili.