IV Studencka Konferencja Logistyczna pt. „Logistyka wyzwaniem przyszłości”.

Dnia 20 kwietnia 2016r. Mateusz Markowski uczestniczył w IV Studenckiej Konferencji Logistycznej „StuKol” organizowanej przez Koło Naukowe ITlogis Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej.

Miałem okazję wygłosić artykuł „Transport morski, a środowisko naturalne. Eksploatacja statków morskich, zagrożenia, szkodliwe emisje”.13059789_534818190036482_413085413_n

W artykule zostały poruszone takie problemy jak ograniczenia nawigacyjne Morza Bałtyckiego, główne zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, międzynarodowe oraz regionalne akty prawne regulujące zapobieganie występowania zanieczyszczeń, wpływ szkodliwych czynników zarówno na środowisko (oleje, chemikalia, ścieki, śmieci, spaliny) oraz na człowieka
(takie jak drgania oraz hałas na statkach, promieniowanie elektromagnetyczne ) wynikające
z toku eksploatacji statku.

Miałem okazję wysłuchać artykułów innych uczestników, poruszających problemy logistyki lotniczej, kolejowej oraz szerokopojętych innowacji w organizowaniu nowoczesnych łańcuchów dostaw. Nie obyło się również bez panelu dyskusyjnego. Rozmawialiśmy na takie tematy jak bezpieczeństwo w szerokopojętej logistyce, spedycji, nowoczesnych technologiach oraz transporcie biomasy.

Głównym celem konferencji jest integracja całej społeczności akademickiej oraz rozpropagowanie osiągnięć naukowych studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

12166571_534817883369846_117417916_n

 

Opracowanie: Mateusz Markowski