Walne Zebranie Koła Naukowego Nawigatorów FiLambda

W dniu 27 października br. o godz. 0800 w sali 200/10 odbyło się Walne zebranie Koła Naukowego Nawigatorów Filambda.

Na zebraniu wybrano komisję wyborczą, która przeprowadziła wybory na nowy zarząd koła
na stanowiska: Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Głosowanie w wyborach
ze względu na wniosek członków koła odbyło się w sposób jawny, w głosowaniu brało udział 15 osób, na 15 obecnych i tak na funkcje zostali wybrani:
– Prezes: Patryk Babiński,

– Z-ca Prezesa: Piotr Gniwkiewicz,

– Protokolant: Mateusz Markowski,

– Skarbnik: Joanna Rutkowska.

W kolejnych punktach rozmawiano na tematy stricte związane z działalnością naukową, organizacją zajęć i roku akademickiego.

[download id=”12″]

logokołonaukowefilambda