Konferencja NavSup 2016

logo_konferencji_navsupW dniu 8 listopada 2016 odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NavSup 2016, której gospodarzem jest  Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Przewodni temat Konferencji, to „Rola Nawigacji w zabezpieczaniu działalności ludzkiej na morzu”. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, wiedzy, nowych technologii i poglądów dotyczących tematyki nawigacji.

Przedstawicielami koła na konferencji byli studenci Jakub Sawka oraz Patryk Babiński, prezentowali oni artykuł na temat: ” Wirtualny model terminalu kontenerowego T2 w DCT Gdańsk” w przygotowaniu projektu i zbieraniu informacji pomagał opiekun koła Pan por. mar. mgr inż. Piotr Zwolan.

Galeria Zdjęć: KLIKNIJ

Streszczenie

Poziom wykształcenia kadr morskich obecnie uzależniony jest miedzy innymi od wykorzystania w procesie szkolenia symulatorów. Wiarygodność symulacji komputerowej zależna jest od kilku czynników takich jak model jednostki własnej czy akwen, na którym odbywa się scenariusz ćwiczenia. Obecnie oferowane na rynku oprogramowanie umożliwia edycję i tworzenie wirtualnych akwenów na potrzeby konkretnych prób manewrowych. Posiadanie wiernej kopii akwenu rzeczywistego jest istotnym elementem podczas kursów pilotów portowych bądź przeprowadzania szerokiej gamy analiz nawigacyjnych. W artykule opisano projekt rozbudowy Terminalu Kontenerowego T2 w DCT Gdańsk w środowisku symulatora. Praca ta została zrealizowana przez członków Koła Naukowego Nawigatorów FILAMBDA przy współudziale pracowników Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej.