Wykład Otwarty Kapitana ż. w. Kuby Szymańskiego

             Dnia 13 grudnia br o godzinie 1400 w Auli Karola Zygmunta Akademii Marynarki Wojennej, odbył się wykład otwarty, który poprowadził pełen energii i uśmiechu kpt. Kuba Szymański. Nasz gość w chwili obecnej pełni funkcję sekretarza generalnego firmy InterManager, zrzeszającej zarządców oraz właścicieli statków. Jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz marynarzem pływającym w stopniu kapitana przez ostatnie dwa lata swojej kariery na morzu. Prelekcja, zatytułowana „Am I sexy enough for my emloyer?”, miała na celu przedstawić zgromadzonym studentom i nam nasze rzeczywiste szanse na rynku pracy zarówno w branży morskiej „pływającej” jak i lądowej, związanej z sektorem morskim. Studenci podczas spotkania poruszyli temat ” grząskiego podłoża ” w relacjach student – agencja morska, ponadto w trakcie zostało przywołanych wiele praktycznych aspektów życia i użycia wiedzy na morzu. Rozmawiano na tematy największych kompani crewingowych oraz armatorów, w związku z tym padły pytania z serii: jakie czynniki ograniczają zatrudnienie młodych marynarzy przez agencje. Aby uświadomić własne ograniczenia psychiczne i fizyczne studenci zagrali w podchwytliwe gry psychologiczne. Warto zwrócić uwagę na słowa Kapitana ” Zacznijcie jeździć po Świecie. Zacznijcie zwiedzać Świat! „, bo te słowa pozwalają otworzyć się na świat, przełamać bariery psychiczne oraz językowe w związku z którymi często rezygnuje się z pracą w środowisku międzynarodowym, a w zawiązku z tym ogranicza się własny rozwój.Studenci byli zachęcani do aktywnego uczestniczenia w rozmowach i scenkach tematycznych z MPDM. Organizatorem owego wydarzenia było Koło Naukowe Nawigatorów FiLambda. Zainteresowanie spotkaniem z kpt. Kubą okazało się bardzo duże, zarówno dla studentów naszej uczelni, jak i spoza. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co oczywiście zostało wykorzystane, a kpt. Szymański chętnie na nasze pytania odpowiadał.