Wykład Otwarty Henryka Piątkowskiego Przewodniczącego OZZOiM

W Audytorium Biblioteki 21.03.2017 o godzinie 0830 odbył się wykład otwarty Henryka Piątkowskiego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy zoorganizowany przez Koło Naukowe FiLambda. Spotkanie dotyczyło działalności związku i problematyki związanej z pracą na morzu. W trakcie spotkania padły pytania dotyczące zawierania kontraktu, problemów związanych z przedwczesnym zakończeniem umowy, emerytur. Ze względu na szeroki wachlarz tematów, na które może wypowiedzieć się Henryk Piątkowski przewidywany jest cykl spotkań, na których poruszane będą tematycznie problemy z pracą na statku.

Strona Internetowa OZZOiM
Film – Wykład Otwarty