Mateusz Markowski na konferencji naukowej LOGIDEAS „Nowoczesne technologie motorem napędowym logistyki”

W dniach 25-26 maja 2017 roku, w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa LOGIDEAS „Nowoczesne technologie motorem napędowym logistyki”. Członek Koła Naukowego Nawigatorów FiLambda, Mateusz Markowski wygłosił referat pt. „Składane kontenery – innowacja w branży TSL”. Referat dotyczył problematyki braku równowagi handlowej w skali globalnej oraz powstałego przez to problemu gromadzenia pustych kontenerów. Jedną z koncepcji walki z zalegającymi kontenerami jest wdrożenie składanych kontenerów. Na konferencji poza poruszeniem tematyki logistyki morskiej prelegenci wygłosili referaty dotyczące transportu lotniczego, drogowego czy nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania centr logistycznych. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm związanymi z szeroko pojętą branżą TSL.