Inauguracja r.a 2017/2018 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

W środę 4 października, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Uroczystości towarzyszyło wystąpienie władz uczelni oraz wydziału, punktem kulminacyjnym wydarzenia była immatrykulacja studentów, po czym oficjalnie rok akademicki 2017/2018 został oficjalnie otwarty.

W trakcie inauguracji koło naukowe zostało wyróżnione za swoją  dotychczasową działalność. Wyróżnienie wraz z upominkami z rąk Dziekana kmdra dr hab. inż. Waldemara Mironiuka odebrał przewodniczący koła Patryk Babiński.

Na koniec uroczystości Dyrektor Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż wygłosił bardzo ciekawy wykład inauguracyjny pt.” Nawigacja radarowa”, który pozwolił wszystkim studentom i gościom uzmysłowić jak bardzo ważnym urządzeniem dla nawigatora jest radar.