Wizyta na ORP Arctowski

W dniu 25.04 członkowie Koła Naukowego Nawigatorów Filambda odwiedzili okręt
ORP Arctowski w Porcie Wojennym na Oksywiu.

Pod przewodnictwem dowódcy Pionu Hydrograficznego okrętu, kpt. mar. Dominika Iwena, studenci mieli okazję zapoznać się ze sprzętem pomiarowym – sondą jednowiązkową, sondą wielowiązkową oraz sonarem typu „towfish”; a także z oprogramowaniem, które obsługuje wymienione urządzenia.
Następnie zwiedzili pomieszczenie, w którym znajdują się kolejne urządzenia okrętowe – żyrokompasy, kompensator sondy wielowiązkowej oraz urządzenie do bezpośrednich pomiarów dźwięku w wodzie. Ostatnim punktem zwiedzania była ładownia oraz jej wyposażenie: pławy wykorzystywane do ustawiania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego oraz systemem nawigacji podwodnej, wykorzystywanej do określenia położenia holowanych urządzeń hydrograficznych.

ORP Arctowski to okręt projektu 874, zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku. Wchodzi w skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego. Przeznaczony jest do wykonywania pomiarów batymetrycznych, sonarowych, poszukiwania obiektów podwodnych oraz stawiania i podnoszenia pływającego oznakowania nawigacyjnego. Dane pomiarowe wykorzystywane są do opracowywania publikacji nautycznych oraz map morskich akwenów Rzeczypospolitej.