Wizyta na konferencji NAVSUP 2022

W dniach 28-29 czerwca 2022 r. mieliśmy przyjemność brać udział w XXII Konferencji naukowo-technicznej „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu” NAVSUP 2022. Organizatorem była Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej przy wsparciu Polskiego Forum nawigacyjnego.

Dzięki temu przeżyciu mogliśmy poznać praktyków, pasjonatów nawigacji, geodezji morskiej, hydrografii, inżynierii ruchu i transportu morskiego, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych Uczelni:

  • University of Ljubljana, Slovenia (Faculty of Maritime Studies and Transport),
  • Politechniki Gdańskiej (Wydziału Elektrotechniki i Automatyki),
  • Akademii Morskiej w Szczecinie (Katedra Geoinformatyki i Hydrografii, Katedra Informatyki, Katedra Inżynierii Ruchu Morskiego, Katedra Nawigacji Morskiej),
  • Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Katedra Nawigacji),
  • Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (Instytutu Nawigacji),
  • Wojskowej Akademii Technicznej (Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, Instytut Systemów Łączności),
  • Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (Katedra Geodezji i Kartografii),
  • Akademii Marynarki Wojennej (WDIOM, WNIUO).

Oprócz Uczelni wyższych zaproszenie do udziału w Konferencji NAVSUP 2022 przyjęli Dowódca COM-DKM wiceadmirał Krzysztof Jaworski, z-ca d-cy COM-DKM kmdr Andrzej Ogrodnik, przedstawiciele Administracji Morskiej, Dyrektor UM w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Naczelnik Wydziału Pomiarów Morskich UM w Szczecinie Pani Katarzyna Pogoda-Błaziak, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Przewodniczący Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne” Pan dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMS, Prorektorzy AM w Szczecinie, członkowie Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne”. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej i Szefostwa Techniki Morskiej Agencji Uzbrojenia. 3. Flotyllę Okrętów reprezentowali Szef Sekcji Specjalistów Pionu Pomiarów Hydrograficznych dZH MW, dowódca okrętu hydrograficznego ORP Arctowski, dowódca dywizjonu Okrętów Bojowych i Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW.