I Seminarium Naukowe Studentów WNIUO

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej oraz Koło Nawigacyjne Nawigatorów FiLambda działające na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych Studentów i Pracowników na I Seminarium Studenckie, które odbędzie się w dniu 01 lutego 2017r. w Auli im. Zygmunta Augusta Akademii Marynarki Wojennej.

Seminarium będzie obejmowało trzy panele obejmujące zagadnienia, które przedstawia poniższy plan:
08:00 – 09:10 Otwarcie Seminarium
09:10 – 10:20 I Sesja zawierająca tematykę Bezpieczeństwo Nawigacji oraz Nawigacje Taktyczną
10:20 – 10:30 Przerwa na kawę
10:30 – 12:00 II Sesja (Urządzenia Nawigacyjne, Systemy Monitorowania Ruchu Statków)
12:00 – 13:20 III Sesja (Metody Symulacyjne, Hydrografia i Hydrometeorologia)
13:20 – 13:30 Zamknięcie Obrad Seminarium

W czasie seminarium będą prezentowane wyniki prac dyplomowych studentów wojskowych i cywilnych z zakresu szeroko pojętej nawigacji.

Fotorelacja z Seminarium